cart-icon
Twój koszyk jest pusty

Polityka Prywatności i CookiesZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO), informujemy:
Administrator danych: 
Administratorem danych jest MASTEM Marek Golasik pod nazwą krataWeMa
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kratawema@gmail.com pod numerem telefonu: 690-940-940
Lub pisemnie Mastem ul.Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, marketingowych — co obejmuje m.in. możliwość realizacji procesu odpowiedzi na zapytania, poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania
Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki 
Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.mycardesign.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.
Okres, przez który dane będą przechowywane: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych skontaktować się z administratorem danych.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
E-mail: kratawema@gmail.com numer telefonu: 690-940-940 pisemnie: 
MASTEM 43-300 Bielsko-Biała, ul.Piekarska 50
Informacja o dobrowolności podania danych: 
Podanie danych w celach marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne.
***
Polityka Cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
Serwis — serwis internetowy działający pod adresem www.mycardesign.pl
Serwis zewnętrzny — serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator — firma MASTEM Marek Golasik  prowadząca działalność pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul.Piekarska 50, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 553-189-89-18, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik — osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie — elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu — Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne — zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne — za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu — Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Marketing i reklama — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych, oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
Google Analytics
Facebook
Mapy Google
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej. 
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.